18/6/07

Ser 1

dibuix de Stuart Carvalhais

Ser la filla de ningú
Ser un record que s’ha perdut
Ser la veu que has de seguir
Ser culpa sense pecat
Ser desig no consumat
Ser el cos cansat del destí