29/8/07

més ssssshhhhhhhhhhh

la fotografia és d'Oriol Texidor