27/10/07

O.

És increïble que un personatge tan petit com Ofèlia sigui una font tan gran d'inspiració. Pot ser la seva puresa de sentiments, envers Hamlet, envers el seu pare, el seu germà, envers l'amor i el deure el que desperta una certa admiració. És bella per dins i per fora; el mal que se li infligeix a ella se li fa a tota la humanitat...