6/11/07

Avançant

la fotografia la va fer Noemí Elías per a FADO DISTRAÍDO (2004)
Aquesta setmana es començaran a tancar alguns temes. De moment, crec que ja tinc qui farà el vestuari de l'espectacle. El que és segur és qui farà les fotos.