29/5/09

Efímer

Les arts escèniques són efímeres per definició. Efímeres i intangibles. Pots agafar un CD però no pots agafar la música. La música és quelcom tan eteri com aire que vibra i en canvi té un efecte poderosíssim sobre mi. És com una mà invisible que m'estreny per dintre i m'acarona per fora. I quan tota la formació està tocant, està literalment construint alguna cosa: un espai propi que ens embolcalla, que ens sosté, un espai físic d'aire intangible que em (ens?) salva.