11/11/09

.....

I en el moment en el que estem, en què es venen tan pocs discs, pot ser una opció interessant fer una proposta diferent, en que es doni a l'objecte un valor propi ....