21/10/10

Cosetes (XXII)

Deu fotografies
preses per deu fotògrafs
el dia 10/10/10
podeu veure-les
aquí