19/4/11

Aproximar-se a cada cançó com si fos un tresor. Amb cura intentar desvetllar alguns dels seus secrets. Deixar que la música et parli i que la lletra et canti. Escoltar amb atenció. Deixar-se portar. Fluir. Crear. Recrear. Gaudir.