18/5/11

El procés (5)

I enmig del procés cal saber anar gestionant els eventuals entrebancs, adaptar-se a les noves circumstàncies de manera positiva sabent que només podrem valorar la feina en el seu conjunt quan el procés s'hagi completat...