28/7/11

Dissabte

30 de juliol serem a Ribes de Freser
ESTRANYA FORMA DE VIDA
Pça. del Mercat
21,30h
Amb Vicenç Solsona, Ramón Ángel i ...Rai Ferrer!