1/3/10

CD

El disc ja està "net".
Aquesta setmana començarem amb les mescles.