11/5/10

Alea jacta est... glups.... 2a part

Avui hem entregat el CD (i la sorpresa) per a la seva edició.