10/5/10

....

una reunió
una tarda de classes
una altra reunió
pluja..... goteres!
una altra reunió
titelles
família
una festa-concert!
més família
el disc, internet, moto, telèfon, moto, ....