14/8/10

Cosetes (III)

Passed Out On Public Transportation, és a dir, clapats al metro...