17/2/11

Aquests dies

classes,
una audició,
una altra audició,
les notes....
classes,
un assaig,
....