7/2/11

El procés (3)

Llibre "Yo Cugat", editat l'any 1981 per Dasa Edicions, S.A.

Demà el tindré a les mans.
Friso!