12/7/07

El fado triplicado

la fotografia és un autorretrat de Claude Cahun (1894-1954)
La lletra del fado triplicado té una forma molt concreta. Les estrofes són "sextilhas", és a dir, de sis versos dels quals: la darrera paraula del primer vers ha de rimar amb dues del segon vers, de la mateixa manera que la darrera paraula del quart vers ha de rimar amb dues paraules del cinquè vers. Els versos tercer i sisè han de rimar entre ells. Un autèntic trencaclosques........